Combo1 (2 bánh + 1 sữa đ/nành)
Đặc biệt
Combo1 (2 bánh + 1 sữa đ/nành)
41.000đ