Chả giò cua chưa chiên (vĩ 10 cuốn)
Đặc biệt
Chả giò cua chưa chiên (vĩ 10 cuốn)
130.000đ