Hành phi (giá 1 kg, mua từ 0.5kg)
Hành phi (giá 1 kg, mua từ 0.5kg)
450.000 - 425.000đ