Bánh canh giò nạc
Đặc biệt
Bánh canh giò nạc
60.000đ