Hotline giao hàng: (028)38.400.400

Phương châm hoạt động của Bún Huyền Chi là Ngon và Lành. Lành ở đây chính là tuyệt đối bảo đảm an toàn vệ sinh (ATVS) thực phẩm.

Vừa qua Bún Huyền Chi mở thêm rất nhiều món mới, tức là qui mô chế biến lớn hơn, qui trình nêm nấu phức tạp hơn. Chúng tôi ý thức hơn ai hết việc tuân thủ các qui chuẩn, qui phạm về ATVS thực phẩm của Nhà Nước. Tháng 07/2016, chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận mới đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chứng nhận có hiệu lực đến 07/2019.

Quý khách hoàn toàn yên tâm khi đến thướng thức các món tại Bún Huyền Chi vì nó thực sự là Ngon Lành.