Hotline giao hàng: (028)38.400.400

Ngày 20/09/2012, Bún Huyền Chi (BHC) vinh dự được trao Chứng nhận Thực phẩm Việt vì Sức khỏe người Việt. Chương trình do UB Tiêu chuẩn Chất lượng Thực phẩm Việt Nam phát động. Cách thức là chính người tiêu dùng bình chọn thông qua trang web của UB. Chương trình lễ trao Chứng nhận được truyền hình trực tiếp trên VTV9.

Với Chứng nhận này chứng tỏ BHC đã thực hiện đúng cam kết bảo đảm ATVS thực phẩm, hoạt động kinh doanh gắng liền với trách nhiệm cộng đồng.

Đây cũng là niềm động viên rất lớn mà người tiêu dùng đã dành cho chúng tôi.