Bún bò thịt chả (tô vừa)
Bún bò thịt chả (tô vừa)
56,000đ